Top 3 trường đào tạo ngành Quản trị kinh doanh lương thực – thực phẩm

0
1942

 

Nội dung

Số ít bạn trẻ quan tâm ngành quản lý chất lượng thực phẩm hiện nay ra trường làm gì và học những gì???

Ngành lương thực – thực phẩm nói riêng và trường CĐ lương thưc thực phẩm nói chung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, kỹ thật viên có trình độ cao đẳng, trung cấp về kinh tế – kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm đáp ứng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn. Trường còn có nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ phục vụ hoạt động đào tạo và đáp ứng nhu cầu phát triển của Ngành.
Sau đây là một số trường đào tạo ngành lương thực thực phẩm

1. Trường Trung cấp Nghiệp vụ Quản lý Lương thực – Thực phẩm

Trường Trung học Nghiệp vụ Quản lý lương thực thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Được thành lập ngày 11/01/1982.
– Đội ngũ giáo viên: Nhà trường có gần 100 cán bộ, viên chức (Trong đó có 14 thạc sĩ, 1 nhà giáo ưu tú).

– Chức năng, nhiệm vụ: Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nghiệp vụ quản lý kinh tế kỹ thuật lương thực thực phẩm bậc trung học để đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Nông nghiệp và PTNT. Hiện nay trường là cơ sở duy nhất đào tạo ngành kỹ thuật sản xuất muối .

2. Trường cao đẳng Công nghệ & Kinh tế Hà Nội

lương thực - thực phẩm
Hệ trung cấp chuyên nghiệp– Công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm

– Công nghệ chế biến và bảo quản lương thực

– Công nghệ kỹ thuật kiểm nghiệm chất lượng lương thực thực phẩm

* Hệ trung cấp nghề : – Quản trị kinh doanh lương thực thực phẩm

– Quản trị kinh doanh vật tư nông nghiệp

– Chế biến lương thực

– Sản xuất rượụ bia nước giải khát

– Chế biến rau quả

3. Trường cao đẳng Lương thực thực phẩm Đà Nẵng

lương thực thực phẩm

Trường với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị hiện đại, môi trường học tập thân thiện. Nhà trường đã khẳng định được thương hiệu của mình trong công tác đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn miền Trung và Tây nguyên.

Mục tiêu của các chương trình đào tạo của Khoa là nhằm đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh và ngành Phát triển nông thôn. Đối với ngành Quản trị kinh doanh, người học vừa có kiến thức chuyên sâu về lý thuyết quản trị đồng thời nhấn mạnh kỹ thuật kinh doanh đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực quản lý trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu. Đối với ngành Phát triển nông thôn, người học có kiến thức chuyên môn, kỹ năng tổ chức và phát triển nông thôn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội.