Học Kinh Tế Gia Đình Ra Trường Không Biết Làm Gì?

0
1149

Kinh tế gia đình là ngành tương đối ổn định hiện nay. Kể cả khi thị trường tăng hay giảm, thì ngành kinh tế gia đình vẫn không thay đổi. Vì thế, sinh viên tốt nghiệp ngành kinh tế gia đình sẽ không bao giờ thất nghiệp.

Nội dung

Kinh tế gia đình là gì?

Kinh tế gia đình là ngành quản lý chi tiêu trong gia đình sao cho hợp lý nhất. Nếu quản lý tốt sẽ tiết kiệm, tăng tích trữ tài sản.

Học Kinh Tế Gia Đình Ra Trường Không Biết Làm Gì?

“Tôi tin chắc rằng môn học này sẽ giúp ích rất nhiều các học sinh trên toàn quốc và sẽ góp phần đáng kể vào việc thực hiện Chương Trình Giáo Dục Tổng Hợp tại Việt Nam.”
(Lời Giáo Sư Trần văn Tấn, Khoa Trưởng Đại Học Sư Phạm Sài Gòn)

Tại sao nên học ngành Kinh tế gia đình?

Nữ sinh Việt Nam cần được huấn luyện để có thể góp phần duy trì những cái hay, cái đẹp của gia đình đông phương. Những giá trị căn bản của nền tảng gia đình Việt Nam.
Đồng thời thích nghi với những thay đổi, thử thách của xã hội mới cũng như những tiến bộ về khoa học và kỹ thuật hầu phục vụ gia đình, xã hội hữu hiệu hơn.

Tố chất cần có để học ngành Kinh tế gia đình là gì?

Đào tạo cử nhân ngành Kinh tế gia đình có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khoẻ tốt, có ý thức phục vụ nhân dân. Có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp. Đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ của nhà giáo, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.

 

Học Kinh Tế Gia Đình Ra Trường Không Biết Làm Gì?

 

Theo đuổi Kinh tế gia đình sẽ là ai trong tương lai?

Sinh viên tốt nghiệp sẽ giảng dạy môn Công nghệ tại các trường THCS, các trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp…

Có khả năng tham gia các hoạt động giảng dạy, giáo dục, nghiên cứu khoa học chuyên ngành, hoặc theo học các trình độ đào tạo cao hơn.

Chính vì thế chúng ta đừng quá lo lắng khi học ngành này nhé! Vì lúc nào trong nhà chúng ta cũng đều cần một người quản lý phải không nào?