Kỹ Thuật Phục Hình Răng- Ngành Học Thời Thượng

0
1140

Nhu cầu làm đẹp hiện nay ngày càng tăng cao, chăm sóc răng miệng cũng là một phần quan trọng trong việc làm đẹp của chị em phụ nữ. Chính vì thế, Kỹ thuật phục hình răng đang trở thành một ngành thời thượng, mở ra cánh cửa nghề nghiệp rộng lớn.

Kỹ Thuật Phục Hình Răng

Yếu tố cần có của ngành Kỹ thuật phục hình răng

• Phẩm chất đạo đức tốt

• Có kiến thức y sinh học cơ bản, công nghệ và mỹ thuật vững chắc

• Vững kiến thức chuyên ngành để thực hiện trong labo

• Khả năng quản lí, sử dụng các trang thiết bị trong labo

• Có ý thức làm việc nhóm tốt

• Có khả năng tham gia đào tạo và tự nghiên cứu

Nhiệm vụ Kỹ thuật phục hình răng

• Làm các loại phục hình tháo lắp hàm giả toàn phần, từng phần.

• Làm các loại phục hình răng cố định thông thường.

• Phụ trách chuyên môn kỹ thuật ở labo phục hình răng thuộc tuyến huyện hoặc tuyến tỉnh.

• Vận hành, bảo quản các trang thiết bị, vật tư, hoá chất… phục hình răng.

• Phát hiện và sửa chữa được những hỏng hóc nhỏ trang thiết bị phục hình răng.

• Sơ cứu và chăm sóc bệnh nhân tại Khoa Răng – Hàm – Mặt.

• Quản lý và lưu trữ hồ sơ, sổ sách, thống kê, báo cáo.

• Thường xuyên trao đổi chuyên môn, kỹ thuật với bác sỹ Răng Hàm Mặt, Điều dưỡng Nha khoa để nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân.

• Tham gia giáo dục Sức khoẻ răng miệng cho cá nhân và cộng đồng và các hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân của đơn vị và địa phương.

• Thực hiện công tác an toàn lao động.

• Hướng dẫn học sinh Kỹ thuật viên Phục hình răng đến labo thực tập.

• Thường xuyên cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ; rèn luyện sức khoẻ để đáp ứng yêu cầu của công việc.

• Tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học trong lĩnh vực kỹ thuật Phục hình răng.

• Thực hiện Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân và những quy định về chuyên môn, nghiệp vụ của bộ Y tế

Cơ hội việc làm cho ngành Kỹ thuật phục hình răng

Kỹ Thuật Phục Hình Răng

Người có bằng Kỹ thuật phục hình răng được tuyển dụng vào làm việc tại:

• Các cơ sở Y tế công lập như: Viện Răng – Hàm – Mặt, Trường/ Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện huyện, tỉnh/thành phố, Trung ương,…

• Các cơ sở Y tế ngoài công lập theo các quy chế tuyển dụng công chức và người lao động của Nhà nước.